Mở cốp điện


Điều khiển mở cốp bằng xi nhan và chân chống nghiêng. Bật xi nhan khi chân chống nghiêng được gạt xuống, cốp sẽ mở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét