Theon 3 pin zin song song


Phụ kiện 3 pin song song cho Vinfast Theon giúp kết nối thêm 1 pin zin chạy song song, tăng quảng đường di chuyển trên 1 lần sạc lên 1.5 lần. Lắp đặt đơn giản, cắm rút dễ dàng. Chạy 3 pin song song, sạc 3 pin cùng lúc.

Link shopee: https://shope.ee/30FWjhzCD5

Video hướng dẫn chi tiết:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét