Đá đèn pha (passing) bằng nút kèn (còi)


 

Mạch đá đèn pha (passing) tích hợp vào nút kèn. Phù hợp cho nhiều dòng xe máy điện Vinfast khác nhau.