Nguyễn Phúc Trường


Nguyễn Phúc Trường

Địa chỉ: 44 Lý Công Uẩn, phường Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang

Số điện thoại: 0939313234

Xe điện đã và đang sử dụng: Vinfast Impes, Ludo, KlaraS, Theon, Feliz

Tự giới thiệu: Đã từng ghép 4pin // cho KlaraS vận hành ổn định. Đã có chuyến cả nhà đi và về Long Xuyên - Sài GònKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét