Ngọc Long (KlaraSS.com)


Ngọc Long (KlaraSS.com)

Địa chỉ: Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Số điện thoại: 0906334236

Xe điện đã và đang sử dụng: Vinfast Klara A1, S, Ludo, Evo200

Tự giới thiệu: thích xe điện và nghịch phá xe điện :)). Đã từng lắp đặt các sản phẩm của KlaraSS trên nhiều dòng xe Vinfast khác nhau như KlaraS1, A1, Ludo, Evo200, Feliz, FelizS, Theon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét