Trần Đức Phóng


Trần Đức Phóng

Địa chỉ: Đồng Lập, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

Số điện thoại: 0983205434

Xe điện đã và đang sử dụng: Vinfast Klara S, A1, Ludo

Tự giới thiệu: Thích trải nghiệm độ, chế xe điện. Tuy nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm tháo vỏ nhựa của xe.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét