Tạ Trường Phú


Tạ Trường Phú

Địa chỉ: 2d Nguyễn Đình Chi, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0777773983

Xe điện đã và đang sử dụng: Vinfast
Tự giới thiệu: Đang làm xe xăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét